Kan er een zaagsnede ingesteld worden?

Ja.

Rekent het besparingen uit door schuin te zagen stukken in elkaar te passen?

Nee.

Kan ik een aantal millimeter instellen om de ruwe zijdes schoon te zagen?

Dat kan in de vorm van de handelslengtes korter instellen.

Houdt het programma de voorraad bij?

Naast handelslengtes kunnen ook voorraadstukken ingevoerd worden voor een berekening. En na een berekening kunnen afvalstukken die langer zijn dan een ingestelde lengte automatisch aan de voorraad toegevoegd worden. Voorraadstukken die gebruikt zijn worden verwijderd.

Maar om de voorraad bij te gaan houden voor een bedrijf, daar is het programma niet voor geschikt. Het is alleen geschikt om wanneer nodig ook met voorraadstukken te rekenen.

Is het in te stellen dat dezelfde te zagen lengtes uit de stuklijst zoveel mogelijk na elkaar gezaagd moeten worden uit een handelslengte of voorraadstuk?

Nee.

Kan ik de volgorde van de stuklijst aanhouden of moet ik eerst alle materialen van dezelfde soort bij elkaar sorteren en dan invoeren?

De volgorde van de stuklijst kan aanhouden worden, het programma voegt dezelfde materialen bij elkaar.

Wat gebeurt er met lengtes die langer zijn dan de langste handelslengte of voorraadstuk?

Die worden op de bestellijst erbij vermeld.

Er zijn maar liefst 15 verschillende handelslengtes in te stellen voor een materiaalgroep, of voor elk materiaal afzonderlijk uit een groep.

Windows 7 t/m de laatste update van Windows 10.

Als er een bedrijfsnetwerk is dan moet HS Lengte-optimalisering op de computer van elk werkstation geïnstalleerd worden, het is geen netwerkversie dat op een server geïnstalleerd wordt. De calculaties kunnen wel op de server gezet worden zodat iedereen er bij kan. Ook kunnen CAD-uitvoerbestanden op de server geplaatst worden om in te lezen op een werkstation.

Er kunnen tekstbestanden (.txt) ingelezen worden van CAD-applicaties zodat het niet ingetypt hoeft te worden, in het programma aangeduid als  “CAD-uitvoerbestanden inlezen”. Deze kunnen eventueel vanaf een server ingelezen worden.

Een berekening is te kopiëren en te plakken in bijv. Microsoft Word en een berekening kan als tekstbestand uitgevoerd worden (.txt) of als Excel-bestand (.xls).

U krijgt een email wanneer er een update is en deze is van de website te installeren na het inloggen rechtsboven.

Die is vijf werkdagen.